บัวฝรั่ง ฤา “บัวสวรรค์”

:: บัวสวรรค์ ::

:: ชื่ออื่น :: • บัวฝรั่ง • กัสตาเวีย •

:: ลักษณะต้น ::
เป็นไม้พุ่ม สูง ๒ – ๕ เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม

:: การออกดอก ::
ดอกมักออกรวมกันตามซอกใบ ที่ปลายกิ่ง
มีกลิ่นหอมในตอนกลางวัน ดอกจะบานและร่วง ภายใน ๑ – ๒ วัน
ออกดอกตลอดปี และจะออกมากในช่วงฤดูฝน ( มิ.ย. – ต.ค. )

:: เกี่ยวกับชื่อต้นไม้ ::
บางท่านอาจสับสนเกี่ยวกับชื่อ บัวสวรรค์ เพราะว่าชื่อนี้ที่เราพบโดยทั่วไป

จะเป็นพันธุ์ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน แต่บัวสวรรค์ในบล็อกนี้เป็นไม้พุ่มยืนต้น

:: ขอขอบคุณ ข้อมูล ::

งานเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ดอกไม้บานที่วัดอัมพวัน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร