มี”สาละ”ไม่ไร้สาระ

สาละลังกา

:: ชื่อพื้นเมือง :: ลูกปืนใหญ่

:: ชื่อสามัญ :: Cannon Ball Tree

:: การออกดอก ::

เป็นช่อใหญ่ตามลำต้น ดอกบานจะมีสีแดง หรือสีชมพูอมเหลือง
กลิ่นหอมฉุน ออกดอกเกือบตลอดปี

:: ลักษณะผล ::

มีขนาดใหญ่ เปลือกแข็ง ลักษณะคล้ายลูกปืนใหญ่สมัยโบราณ มีเมล็ดจำนวนมาก

ต้นสาละและต้นลูกปืนใหญ่ พันธุ์ไม้ต่างชนิดกัน แต่เข้ามาเกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญ
โดย รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์

:: นำเรื่อง ::
ความสับสนระหว่างต้นไม้ ๒ ชนิด คือ ลูกปืนใหญ่ บางครั้งเรียกว่า สาละลังกา
เป็นพันธุ์ไม้ ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ต่อมามีผู้นำไปปลูกในดินแดนต่าง ๆ
รวมทั้งประเทศศรีลังกา กระทั่งมีการนำจากศรีลังกา เข้ามาปลูกในประเทศไทย
เราสามารถพบเห็นปลูกตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และติดป้ายว่าเป็น
สาละ (Sal; Shorea robusta C.F. Gaertn.)
ซึ่งผมมีโอกาสได้พบเห็นหลายครั้งทั้งวัดในกรุงเทพฯ และตามต่างจังหวัด
ปลูกต้นลูกปืนใหญ่ ในบริเวณลานวัด และบรรยายความรู้ว่าเป็นต้นไม้
ที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธเจ้าที่เสด็จมาประทับก่อนดับขันธปรินิพพาน
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้ผ่านเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสาละ
ได้พบเห็นแต่ภาพของต้นลูกปืนใหญ่ แฝงอยู่ในชื่อของสาละ (Sal; Shorea robusta)
มีอยู่ค่อนข้างมาก และมีภาพที่ถูกต้องจริง ๆ อยู่น้อยมาก
นั่นหมายถึง การกระจายข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนออกไปค่อนข้างมาก
ซึ่งน่าจะเป็นผลเสียต่อผู้รับข่าวสาร และข้อมูล และกระทบต่อความรู้ในพุทธประวัติ
เรื่องนี้น่าที่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามความจริง

:: ขอขอบคุณ ข้อมูล ::

ความรู้เรื่องต้นสาละ วัดไทรงามธรรมธราราม

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ดอกไม้บานที่วัดอัมพวัน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร